Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Προκήρυξη θέσεως Διευθυντή για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης


Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Σωματείο Ειδικά Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό
e-mail: sosathens@sos-villages.gr
Καρ. Σερβίας 12-14
105 62 Aθήνα
Τ. 210 33 13 661-3
F. 210 32 26 652

Γρηγορίου Παλαμά 8
546 21 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 226 644
F. 2310 282 844

Γεν. Διευθυντής: κ. Γεώργιος  Πρωτόπαπας
Διευθυντής  Παιδαγωγικής Υπηρεσίας: κ. Παναγιώτης Σοφίος
Διευθυντής Κοινωνικής Εργασίας & Έρευνας : κ. Στέργιος Σιφνιός
Παιδαγωγικός Σύμβουλος Β. Ελλάδος : κ. Γεώργιος Μπασδάρης
Yπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού : κ. Νίκος Καίτσας  e-mail: soshr@sos-villages.gr

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ


προκηρύσσουν θέση Διευθυντή για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης  στην Αθήνα.
Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να :
  • Είναι κάτοχος Πτυχίου Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών/ ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας
Μεταπτυχιακός Τίτλος σε συναφές αντικείμενο ή εξειδίκευση σε Μanagement- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογείται ανάλογα
  • Έχει εμπειρία και προϋπηρεσία σε δομές παιδικής προστασίας ή/και σε πλαίσια ψυχικής υγείας
  • Έχει διοικητικές-οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα ενασχόλησης με πολλαπλά αντικείμενα
  • Είναι  έγγαμος/η και ηλικίας 35 έως 50 ετών
  • Έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Έχει πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
  • Έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
Η θέση απαιτεί: αποκλειστική και συνεχή απασχόληση και διαθεσιμότητα, ενδιαφέρον και ευαισθησία για το αντικείμενο της παιδικής προστασίας, προσαρμοστικότητα, αίσθηση συλλογικού πνεύματος, ικανότητα να εμπνέει, να ηγείται και να διαχειρίζεται συνεργάτες διαφορετικών ειδικοτήτων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διαμονής εντός των εγκαταστάσεων  του Παιδικού Χωριού SOS.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου.

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 15/2/2016, μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soshr@sos-villages.gr, υπόψη: Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, κου Νίκου Καΐτσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου