Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Υποβολή Προτάσεων για το ''Erasmus+/τομέας Νεολαία''για το έτος 2016Το ΥΠΠΕΘ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας για τη βελτιστοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών και δομών που θα εγγυώνται μια δυναμική και ισχυρή πολιτική υποστήριξης και ενίσχυσης των πρωτοβουλιών και δράσεων των νέων πολιτών της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή του προγράμματος Erasmus+/τομέας Νεολαία εντείνει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ώστε να ξεκινήσει ομαλά και απρόσκοπτα η δυναμική υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο με έναρξη υποβολής προτάσεων στο R2/2016.
O απώτερος σκοπός παραμένει η εξυγίανση όλων των διαδικασιών και των εμπλεκομένων φορέων, η δραστηριότητα των οποίων επί σειρά ετών οδήγησε στη σπήλωση των θεμάτων Νεολαίας και στην απώλεια Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2015 δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν.  Για όποια νεότερη ενημέρωση τόσο για την επίλυση των πιθανών εκκρεμοτήτων και των προβλημάτων που ανέκυψαν στο παρελθόν, όσο και για τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το έτος 2016, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την Εθνική Αρχή - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Erasmus+Youth@minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου