Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Γόνιμος διάλογος για τον θεσμό των Σχολικών Συμβούλων


Το Σάββατο 23/1/2015 πραγματοποιήθηκε διερευνητική συνάντηση εργασίας συνεργατών του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κου Ν. Φίλη με τους Προϊστάμενους Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η ανάπτυξη προβληματισμού για τον θεσμό των Σχολικών Συμβούλων. Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης διατύπωσαν τις απόψεις τους πάνω στα εξής ερωτήματα, που είχαν προταθεί ως άξονες συζήτησης από το Γραφείο Υπουργού:
  1. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και ποια η αντιμετώπισή τους;
  2. Πώς μπορεί να βελτιωθεί το επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμβούλων;
  3. Με ποιο τρόπο και από ποιους θεσμούς θα μπορούσαν να υποστηριχθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι στο έργο τους;
  4. Ποιες αλλαγές ως προς τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων είναι  απαραίτητες;
Παρευρέθηκαν στη συνάντηση σχεδόν όλοι/ες οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και κατατέθηκαν διάφορες απόψεις και προτάσεις, εκ των οποίων πολλές ήταν αποτέλεσμα συζήτησης των Προϊσταμένων με τους υπόλοιπους Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειάς τους. Όσοι απουσίασαν για λόγους ανωτέρας βίας έστειλαν εγγράφως τη γνώμη τους για τα παραπάνω θέματα.
Γενικά κρίθηκε από τους παριστάμενους ότι η συνάντηση εργασίας υπήρξε γόνιμη και διαφωτιστική και όλοι/ες πρότειναν την καθιέρωση τακτικών τέτοιων συναντήσεων, ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης μεταξύ τους καθώς και με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου