Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Καταχώριση στοιχείων μαθητών τελευταίας τάξης Λυκείων


Μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου θα πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η καταχώριση στοιχείων των μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου καθώς και των αντίστοιχων τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015- 2016, όπως αναφέρεται σε έγγραφα της Διεύθνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ - Τμήμα Δ Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων.
 Η καταχώριση των στοιχείων είναι απαραίτηση προκειμένου να δημιουργηθει το αρχείο των μαθητών της τελευταίας τάξης των Λυκείων. Στα δυο έγγραφα αναφέροντα για τη διαδικασία καταχώρισης τα εξής:

«Καταχώριση στοιχείων μαθητών Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.»

Α. Χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» και ακολουθώντας τις οδηγίες της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξής του, να καταχωριστούν οι μαθητές του σχολείου σας που παρακολουθούν για πρώτη φορά την τελευταία τάξη, χωρίς κωδικό αριθμό εξετάσεων. Αντίθετα, με τον παλαιό τους κωδικό αριθμό εξετάσεων θα καταχωριστούν όσοι επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω ανεπαρκούς φοίτησης.
Σημειώνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή καταχώριση των στοιχείων των μαθητών και ιδιαίτερα του κωδικού αριθμού εξετάσεων, εφόσον υπάρχει. Επιπλέον, να τονιστεί ότι η εισαγωγή όλων των στοιχείων των μαθητών θα γίνει αποκλειστικά με ελληνικούς, κεφαλαίους χαρακτήρες.
Β. Ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες και αφού επικοινωνήσετε για όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν συναντήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του «myschool» (τηλ. 801- 300-3021), παρακαλούμε να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων των μαθητών, μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου.
Καταχώριση στοιχείων μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015- 2016
Α. Χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» και ακολουθώντας τις οδηγίες της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξής του, να καταχωριστούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολείου σας, ως εξής:
1. Oι μαθητές Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου που παρακολουθούν για πρώτη φορά την τελευταία τάξη, χωρίς κωδικό αριθμό εξετάσεων.
2. Oι μαθητές Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου που επαναλαμβάνουν την τάξη διότι απερρίφθησαν, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα προηγούμενα έτη μαθήματα της Ομάδας Α΄ και φοιτούν το τρέχον έτος για τη λήψη απολυτηρίου, με τον παλαιό κωδικό αριθμό εξετάσεων.
3. Οι μαθητές Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου που κατά τα προηγούμενα έτη παρακολουθούσαν μαθήματα της Ομάδας Β΄ και απερρίφθησαν, και το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν εκ νέου για τη λήψη απολυτηρίου, χωρίς κωδικό αριθμό εξετάσεων.
4. Οι μαθητές Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου που κατά τα προηγούμενα έτη παρακολουθούσαν μαθήματα της Ομάδας Β΄ και απερρίφθησαν, και το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν εκ νέου για τη λήψη απολυτηρίου, με τον παλαιό τους κωδικό αριθμό εξετάσεων.
Σημειώνεται ότι ΔΕΝ πρέπει να συμπεριληφθούν στους μαθητές όσοι έχουν ήδη λάβει απολυτήριο και ενδεχομένως φοιτούν για την απόκτηση πτυχίου, ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή καταχώριση των στοιχείων των μαθητών και ιδιαίτερα του κωδικού εξετάσεων, εφόσον υπάρχει. Επιπλέον, να τονιστεί ότι η εισαγωγή όλων των στοιχείων των μαθητών θα γίνει αποκλειστικά με ελληνικούς, κεφαλαίους χαρακτήρες.
Β. Ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες και αφού επικοινωνήσετε για όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν συναντήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του «myschool» (τηλ. 801- 300-3021), παρακαλούμε να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων των μαθητών, μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου

minedu.gov.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου