Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα Erasmus+ τομέας Νεολαίας

 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας βελτιστοποίησης και ενίσχυσης των διαδικασιών και δομών που μπορούν να εγγυηθούν μια δυναμική και ισχυρή πολιτική υποστήριξης της Νεολαίας, των ιδεών, των πρωτοβουλιών και των δράσεων των νέων ανθρώπων.
Στο πλαίσιο αυτό και μετά από συστηματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΥΠΠΕΘ επανενεργοποιεί το σημαντικό πρόγραμμα Erasmus+Youth (τομέας Νεολαίας), με όρους που διασφαλίζουν την ομαλή, αποτελεσματική και κυρίως εύρυθμη για τους δικαιούχους αξιοποίηση του προγράμματος. Σκοπός του Υπουργείου είναι η μέγιστη δυνατή θετική επίδραση στους νέους της χώρας, για τα επόμενα πέντε (5) έτη.   
To τρέχον έτος (2016), η ελληνική πλευρά έχει εξασφαλίσει την διάθεση των οικονομικών πόρων στο σύνολό τους χωρίς καμιά απώλεια.
Η προετοιμασία των φορέων για την υποβολή προτάσεων, αφορά και τις τρεις βασικές δράσεις του Erasmus+ Nεολαία:
  • Βασικήδράση 1: KινητικότητατωνατόμωνστοντομέατηςΝεολαίας
  • Βασικήδράση 2: ΣτρατηγικέςσυμπράξειςστοντομέατηςΝεολαίας
  • Βασικήδράση 3: ΣυνεδρίασημεταξύτωννέωνκαιτωνυπευθύνωνγιατηλήψηαποφάσεωνστοντομέατηςΝεολαίας
Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.
Ο διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης για το Erasmus+Nεολαία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί με όλες τις συναφείς πληροφορίες, στις αρχές Μαρτίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, οιενδιαφερόμενοιφορείςμπορούν, κατά το τρέχον διάστημα,ναεπικοινωνούνμετην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης κ Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω e-mail στηνηλεκτρονικήδιεύθυνση Erasmus+Youth@minedu.gov.gr
Τέλος, αναφορικά με τα προβλήματα που σημειώθηκαν σχετικά με συναφείς προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2015, καθώς και κατά τον 3ογύρο (3rdRound) 2014, το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι στα πλαίσια έρευνας και απόδοσης ευθυνών για τους λόγους που έθεσαν την Ελλάδα εκτός προγράμματος στο παρελθόν, θα αποκαταστήσει εξ ολοκλήρου τόσο την εικόνα όσο και τη φερεγγυότητα έναντι των εμπλεκομένων μερών. Όπως άλλωστε αποδεδειγμένα έπραξε μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα την επανέναρξη του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου