Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 38 Ε.Β.Π. & 60 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 40 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 26 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. - 8 ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/38-60-40-26-8-25-2017-18.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_523.html
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 11 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΚΑΙ Ανακλήσεις Προσλήψεων ΕΒΠ-ΠΕΠ,ΕΕΠ-ΠΕΠ,ΕΕΠ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ,ΕΕΠ-ΕΞΑΤΟΜ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/11-28.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/11-28_21.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_395.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) - 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/7-30_29.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/30-23.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_12.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_900.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_24.html
 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 8 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/3-8.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ23 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ(ΠΕ23)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/23-23.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5(2 + 3)ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 3 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 10 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/52-3-25-2-3-25-10-23.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/blog-post_13.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/23_19.html
 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/30_9.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 5 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/19-5-2-1-2-25.html
ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_203.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π.(ΠΕ22) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/22-3.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου