Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 63 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 132 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_71.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... (Ως προς την τοποθέτηση των Λάιου Βασιλικής & Παπαδοπούλου Άννας)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_210.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 34 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 48 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 99 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 40 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ(ΠΕ30)ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/34-48-99-40-25-6-30.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_732.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ(ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_846.html
 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΛΣΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2_22.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 4 ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-4.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 5 Ε.Ε.Π.ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 1 Ε.Ε.Π.(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/5-5-1-21-26.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_681.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/7-1-2.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_16.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_65.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_16.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_19.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 21 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 11 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 4 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/21-11-1-4-25.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_406.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 4 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/4-4-1-25.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-4.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/blog-post_1.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/2_54.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/blog-post_22.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 17 Ε.Β.Π. & 8 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/17-8-25-2.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗς 15 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/2-15.html
 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/25_15.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/blog-post_967.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/25_20.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-1-1-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-23-1-25.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/blog-post_56.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/25_12.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 21 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 15(14+1) Ε.Β.Π. ΚΑΙ 5 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/21-2-15141-5-25-3-1-23.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_60.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 8 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 1 ΣΧΟΛ. ΝΟΣ.(ΠΕ25)ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/8-2-25-1-1-25.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου