Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Ε.Α.Ε. Π. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Στις 23/01/2018 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση μελών του ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής κ. Κασσιανό.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Μόνιμοι διορισμοί στην ΕΑΕ:
Ο κ. Κασσιανός μας δήλωσε πως μόνιμοι διορισμοί θα γίνουν αλλά χωρίς να μπορεί ακόμη να προσδιορίσει τον χρόνο ούτε τον αριθμό διοριστέων, πολύ δε περισσότερο τον αριθμό ανά κλάδο και ειδικότητα, ούτε και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν. Τονίσαμε και συμφώνησε πώς πέραν των πολυετών αναπληρωτών πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και σε νέους να διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις κάτι που όπως μας είπε αποτελεί για το Υπουργείο ένα γρίφο για το πώς θα επιτευχθεί. Είπε επίσης πως βασικά η σκέψη είναι οι διορισμοί να γίνουν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ αλλά χωρίς γραπτό διαγωνισμό, κάτι που και εμείς έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει αφού είναι πρακτικά αδύνατο οι σημερινοί αναπληρωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν επί ίσοις όροις με τους νέους.

2. Πιστώσεις για αναπληρωτές για το σχ. έτος 2018-2019:
 Έχει εξασφαλιστεί τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός πιστώσεων και για την επόμενη σχολική χρονιά και η πρόσκληση αναπληρωτών θα γίνει επίσης νωρίς (Απρίλιο).

3. Συγχωνεύσεις σχολείων:
Εκφράσαμε την απορία μας για τυχόν εφαρμογή του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 που αφορά τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν στις ΣΜΕΑΕ. Ο κ. Κασσιανός ήταν κατηγορηματικός πως δεν θα γίνει καμία συγχώνευση σε ΣΜΕΑΕ που λειτουργεί γιατί κατά τη διαδικασία των σχολικών μεταβολών δεν προτάθηκε καμία συγχώνευση.

4. Πρόσκληση για ίδρυση Τ.Ε.:
 Δεν υπάρχει πλάνο για πρόσκληση για την ίδρυση Τ. Ε. φέτος όπως είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά. Το Υπουργείο σχεδιάζει την έκδοση ΥΑ που να αφορά στη λειτουργία των ΤΕ αλλά γι αυτό χρειάζεται χρόνος μελέτης και επεξεργασίας γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα που απαιτούν διαφοροποιήσεις και προσαρμογές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης πρέπει να λυθεί και το θέμα των αναθέσεων για τα ΤΕ το οποίο δεν έχει ως τώρα λυθεί νομοθετικά. Τοποθετηθήκαμε ότι το σημερινό σχολείο πρέπει εκ προοιμίου να διαθέτει βασικές δομές όπως Τ.Ε. (όπως άλλωστε και Τάξεις Υποδοχής) αφού δεν υπάρχει σχολείο που σε κάποιο ποσοστό να μην έχει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης ζητήσαμε την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας Τ.Ε. με απλή απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης (ομοίως να σταματά άμεσα η λειτουργία αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πράγμα σπάνιο).

5. Τμήμα ΕΑΕ σε κάθε Δ/νση:
Επαναλάβαμε το πάγιο αίτημά μας για δημιουργία τμήματος ΕΑΕ σε κάθε Δ/νση που θα στελεχώνεται από εκπ/κό ή εκπ/κούς με αυξημένα προσόντα στην ΕΑΕ ώστε να μπορούν να δίδονται λύσεις αποκεντρωμένα και όχι να συγκεντρώνονται όλα τα θέματα στη Δ/νση ΕΑΕ του Υπουργείου.

6. Μέριμνα στις επόμενες κρίσεις στελεχών Εκπ/σης:
Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει Δ/νση Εκπ/σης χωρίς ειδικές δομές αυτοτελείς ή μη, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι Δ/ντές Εκπ/σης να έχουν επαρκείς γνώσεις στην ΕΑΕ προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τα θέματα των ειδικών σχολείων. Φυσικά αυτό θα πρέπει να αποτελέσει γενικότερο προβληματισμό (και για τα υπόλοιπα ειδικού τύπου σχολεία). Προτείνεται είτε η μοριοδότηση των επιπλέον προσόντων (ΕΑΕ κλπ) είτε η κατοχή των πλήρων προσόντων όπως προβλέπονται στις εκάστοτε διατάξεις. Θεωρούμε μάλιστα πώς πρέπει να εξεταστεί ως ενδεχόμενο (να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής μελέτης) να είναι προαπαιτούμενο προκειμένου για επιλογή σε θέση σχολικού συμβούλου αφού η πράξη δείχνει πώς οι σχολικοί σύμβουλοι αρκετές φορές καλούνται για τέτοια θέματα.

7. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Επιτροπή ΙΕΠ):
Για το θέμα της αναμόρφωσης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και την συγκρότηση επιτροπής στο ΙΕΠ για το σκοπό αυτό καθώς και της «αναμόρφωσης» των προγραμμάτων σπουδών της δομής αυτής ο κ. Κασσιανός είπε πως η σύσταση της επιτροπής δεν έγινε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου όπως αναφέρεται στην εισήγηση του προέδρου της επιτροπής απλά η Διεύθυνση ΕΑΕ ενημερώθηκε για την πρόθεση του ΙΕΠ. Από πλευράς μας ετέθησαν προβληματισμοί για όλα τα αναφερόμενα, κυρίως όμως για τον τρόπο σύστασης της επιτροπής, για τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων μελών, για την μη συμμετοχή βασικών ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογοι ΕΑΕ, Μαθηματικοί ΕΑΕ, Κοινωνιολόγοι ΕΑΕ) καθώς τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ν. 4415/2016). Αντίστοιχα δεν θα ήταν επιτρεπτό σε κάποια ομάδα εργασίας για τα ειδικά δημοτικά να συμμετείχαν μόνον εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας και να λείπουν οι βασικές ειδικότητες όπως των δασκάλων ΕΑΕ. Ο κ. Κασσιανός μας είπε πως η πρόταση του ΙΕΠ θα παρουσιαστεί σε ημερίδα. Στην ίδια ημερίδα θα παρουσιαστούν οι προτάσεις της επιτροπής που είχε δημιουργηθεί για τον ίδιο σκοπό από το Υπουργείο καθώς και η έρευνα που είχε υλοποιηθεί από τη Δ/νση ΕΑΕ και επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί όλα θα τεθούν σε διάλογο. Μάλιστα το Υπουργείο είχε ζητήσει εδώ και ένα (1) περίπου χρόνο αυτή την γνωμοδότηση. Δεν είναι σίγουρο αν θα λειτουργήσει το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. με νέα μορφή το επόμενο σχ. έτος αλλά δεν το αποκλείει. Επίσης η μη συμμετοχή ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας στην επιτροπή δεν σημαίνει και αποκλεισμό τους από το αναμορφωμένο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Είναι θετικός στην δημιουργία μίας δομής 2 κατευθύνσεων που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στο μαθητικό πληθυσμό που φοιτά σε αυτή.

8. Κατάταξη ΕΕΠ χωρίς παιδαγωγική επάρκεια:
 Του αναφέραμε ότι υπάρχουν μεμονωμένες ευτυχώς περιπτώσεις όπου ενώ μέλη του ΕΕΠ βρίσκονται κανονικά στους πίνακες της ΠΕ κατηγορίας, εντούτοις κατόπιν κατατάσσονται μισθολογικά στην κατηγορία ΤΕ επειδή δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Του αναφέραμε ότι ισχύουν ειδικές διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς κάτι που φαίνεται να αγνοούνται. Θεωρεί ότι αυτά θα ρυθμιστούν προσεχώς συνολικά.
9. Στέγαση Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Περιστερίου:
Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Περιστερίου το οποίο έχει ιδρυθεί αλλά δεν λειτουργεί λόγω αδυναμίας στέγασής του. Ενώ κτιριακές εγκαταστάσεις υπάρχουν δεσμεύονται για την μεταφορά της Γ’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας ενώ προέχει η εγκατάσταση σχολικής μονάδας καθώς τα σχολικά κτίρια προορίζονται πρωτίστως για σχολική χρήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου