Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Σύσταση Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας (Εξατομικευμένης Ιατρικής) για πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εθνικό Δίκτυο Εξατομικευμένης Ιατρικής για πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου

Με πρωτοβουλία της Πολιτείας συστήνεται, σήμερα, Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας (Εξατομικευμένης Ιατρικής). Το Δίκτυο συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο της πολιτικής των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών που πραγματοποιεί ο τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ για ερευνητικές δράσεις σε επιστημονικούς τομείς με άμεσο κοινωνικό όφελος και ενδιαφέρον.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή  σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράση που καθιστά την Ελλάδα  συμμέτοχο στην διαμόρφωση του χάρτη της Ιατρικής του μέλλοντος.
Σκοπός του Εθνικού αυτού Δικτύου είναι μέσω της Έρευνας να εντοπίζεται η προδιάθεση εκδήλωσης μιας συγκεκριμένης νόσου και η σχέση της με την κληρονομικότητα, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Στις περιπτώσεις  δε, που η νόσος έχει ήδη εκδηλωθεί  εφαρμόζεται η εξατομικευμένη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, αυξάνοντας έτσι  την  αποτελεσματικότητα της θεραπείας ενώ μειώνεται σημαντικά το κόστος της περίθαλψης.
Η υλοποίηση της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας προϋποθέτει την δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης με την χρήση νέας γενεάς μεθόδων ανάλυσης DNA, καθώς και την ύπαρξη διαπιστευμένων  βιοτραπεζών (Τράπεζες συλλογής κλινικών δειγμάτων από ασθενείς). Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα  επεξεργάζονται σε ειδική υπολογιστική πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου, δημιουργώντας μια δυναμική βάση δεδομένων πολύτιμη για μελλοντική ερευνητική αξιοποίηση.
Σε πρώτη φάση, με χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 5 εκ. και διετή διάρκεια υλοποίησης, το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας θα εστιαστεί στην Ογκολογία και θα απαρτίζεται από τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ): δύο στην Αττική, μία στην Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη.
Στις ΜΙΑ μετέχουν αρχικά ένδεκα σημαντικοί ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας με αξιοσημείωτη δράση στο χώρο της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής και της πληροφορικής. Στην επόμενη φάση, σχεδιάζεται η δημιουργία δύο νέων Δικτύων για νευροεκφυλιστικές και καρδιολογικές παθήσεις.
Άμεσος σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, οι κλινικές εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.  
Για την εμβληματική αυτή πρωτοβουλία ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε:
« Όταν η Πολιτεία προσπαθεί να στηρίξει την Κοινωνία να σταθεί όρθια μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, θα πρέπει να είναι διακριτό το αποτύπωμα της Έρευνας στην προσπάθεια αυτή. Πέρα από την σημασία της Έρευνας για το χτίσιμο της Οικονομίας της Γνώσης, για να οδηγηθεί η χώρα στην ανάπτυξη, η επιστημονική Έρευνα απαντά στα αιτήματα της Κοινωνίας  με τρόπο άμεσο και απτό, όπως η αποτελεσματική και χαμηλού κόστους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίνεται η ανάληψη εμβληματικής πρωτοβουλίας στον αναδυόμενο τομέα της Εξατομικευμένης Ιατρικής ή Ιατρικής Ακριβείας, που θεωρείται η ιατρική του μέλλοντος.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου