Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 127 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 171 (22 +149) Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/127-171-22-149_12.html

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ(ΠΕ24) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/7-28-2-24.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 4 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/19-21-26-4-2017-18.html

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ29) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ(ΠΕ24) ΚΑΙ 4 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/30-29-1-29-2-24-4-21-26.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 29 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π., ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 59(25 + 34) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/29-25-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 37 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΓΙΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(16) ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(21)- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/37-23-16-21.html

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 31 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/23_21.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 39 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(18 )/ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(21)- 40 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε - 7 Κ.Λ. ΣΕ Τ.Υ. & ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/39-30-18-21-40-30-7-23.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 Κ.Λ. Π.Ε.30 ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-25-7-30.html

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/7-30_26.html

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ(ΔΕΥΤΕΡΑ 25/09/2017) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2017-18_15.html

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25_71.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΚΑΙ 3 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29)ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 69(47 + 22) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 4 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-28-3-29-1-28-6947-22-25-4-23.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7(3+4) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 19(7+11+1) Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 10 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 5 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26), 3 Κ.Λ.(ΠΕ30), 2 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29), 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΚΑΙ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) - 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΓΙΑ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/734-25-197111-10-5-21-26-3-30-2-29-1-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 Ε.Β.Π. ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-28-5-1-1-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-2.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ21-26) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 8(2+6) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-21-26-826-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 4 ΠΕ23 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Κ.Λ. ΠΕ30 ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) - ΑΠΟΛΥΣΗ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-23-2-4-1-30-1-30-1-30-1-28.html

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-23-2-28.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 26 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. - 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ29) - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) - 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/26-1-29-1-30-1-21-26.html

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 3 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-25-3.html

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ21-26) ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/21-26-29.html

 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_260.html

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ 7 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-23-2-2-30-2-7-2-25.html

 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_31.html

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-23.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/21-26.html

   ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5(3+1+1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/5311.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/11-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/3-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΠΕ25- ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 5 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΠΕ25-(3 ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, 2 ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-25-5-25-3-2.html

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΑΠΟΛΥΣΗ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-21-26-1-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-25-1.html

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/5.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 2(1+1) Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/2-25-211.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/25_5.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 6(1+5) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) - 3 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26) ΚΑΙ 12 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/615-1-30-1-23-2-25-2-28-3-21-26-12.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/2-23-1-23.html

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/25_20.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/25_21.html

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/30.html

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/25_8.html

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/23_9.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-30-2-1-1.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ29) ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-29-1-23-25.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_844.html

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 6 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/5-25-6.html

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_228.html

    ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΟΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 17η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2017-18_17.html

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου