Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 57 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(29) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(28) - 34 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 22 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 16 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 7(4+3) ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/57-34-22-16-743-25.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2017-18_13.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4-30.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/30-30.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-25-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 6 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- Β ΦΑΣ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/4-6_17.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - Β ΦΑΣΗ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-2.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-1-30.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_355.html
 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. & ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/30-23.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/4-2-1-30-1-23.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/30_22.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/blog-post_758.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. - 1 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 4 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Ε.Π.(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Ε.Ε.Π. ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1 ΠΕ30), Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1 ΠΕ30 + 1 ΠΕ23)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/11-1-4-25-1-1-23-3-1-30-1-30-1-23.html
 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/23_18.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΑΠΟ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/23_98.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/1-23-1-23.html
 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ Ε.Β.Π. ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/2_21.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/3_12.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/30-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/30_24.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου