Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 26 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 36 ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/26-36-2017-18.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΚΑΙ 12(5+7) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/5-25-1257.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25-2017-18.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 31 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(15) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(16) - 26 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.ΕΑ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/31-15-16-26-2017-18.html
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-25-2017-18.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_953.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΜ.Ε.Α.Ε. - 7 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(3) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(4) - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/18-7-3-4-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_40.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25_21.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ5.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4-1-21-26-3-30-5.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-21-26.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 3 Κ.Λ. ΠΕ30 ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2-30-3-30-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1_29.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-25_25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 3 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-2-3-3-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-1.html
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.ΜΕ.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_458.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-2-25-2.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/1-25-1.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/30_7.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/1-25-1_11.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/blog-post_888.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 2 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 8 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/1-30-2-8-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/4_22.html
 Τροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης ΠΕ23-Ψυχολόγου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/e_28.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. ΚΑΙ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-1-30-1-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/2.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5(4+1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/651.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_27.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. ΚΑΙ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-30-1-30.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου