Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 8 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/8_11.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/19.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 13 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/13_12.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 21(10+11) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/211011-25.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 13 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/13_13.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4_14.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 22 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 36 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/22-36.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 1 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-1-2-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-1-25.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2-25-1-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-30.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/23.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) - 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ28) ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-23-1-28-4.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/2-30.html
 ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/blog-post_91.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-1-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-30-1-23-1-23-2-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/30_23.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/1-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/10.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ 3(2+1) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 6 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 5 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/1-321-6-5-1-30-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-2.html
 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/30_18.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/2-30.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου