Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

Πραγματοποιήθηκε χτες Παρασκευή 26/01/2018, συνάντηση εκπροσώπων του ΣΑΤΕΑ με τον Διευθυντή ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ, κο Κασσιανό Π., προκειμένου να ληφθούν απαντήσεις και να δοθούν διευκρινίσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Αναλυτικότερα:

1.Τέθηκαν ερωτήματα που αφορούν την παράλληλη στήριξη τόσο παιδαγωγικής όσο και εργασιακής φύσης (π.χ. υπεύθυνος εκπαιδευτικός κατά την εφημερία για τον μαθητή που υποστηρίζεται, μερική Παράλληλη Στήριξη και μοίρασμα εκπαιδευτικών σε περισσότερους από έναν μαθητές, παραμονή εκπαιδευτικού πέραν του διδακτικού ωραρίου κ.ά.). Ο κος Κασσιανός αναγνώρισε ότι οι επισημάνσεις είναι σωστές, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα απάντησης όλων των ερωτημάτων λόγω απουσίας του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, πρόσθεσε πως πρέπει να γίνει αναθεώρηση του καθηκοντολογίου του εκπαιδευτικού ΕΑΕ και πως αναμένονται τροποποιήσεις του νόμου 3699/2008 ως προς την Παράλληλη Στήριξη και τα Τ.Ε. Ακόμη ανέφερε πως για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-2018) οι προσλήψεις για την Παράλληλη Στήριξη ανέρχονται σε περίπου 3.000, ενώ οι αιτήσεις τους κυμαίνονται σε 6.700 τον αριθμό σε σύγκριση με πέρυσι που ανέρχονταν σε 5.800.

2.Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα δυσπρόσιτα στην ΕΑΕ: Επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο αναπληρωτών ΕΑΕ, πως φέτος θα προσμετρηθούν τα δυσπρόσιτα και για όσους εργάζονται στην ΕΑΕ σε όλες τις δομές. Από την πλευρά μας τέθηκε το ερώτημα (το οποίο έχει κατατεθεί και εγγράφως) για ποιο λόγο δεν προσμετράται η προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτο για τα σχολικά έτη πριν την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για τους αναπληρωτές ΕΑΕ (Αύγουστος, 2014), περίοδο κατά την οποία αναγνωρίζονταν κανονικά όπως αποτυπώνεται και στο τρέχον σύστημα του ΟΠΣΥΔ. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο για πιθανή αναγνώρισή τους για τα σχολικά έτη μέχρι και το 2014, διευρευνώντας ποιες είναι οι απαραίτητες σχετικές προϋποθέσεις. Δεν προβλέπεται η αναγνώριση για την τριετία 2014 -2017,λόγω του ότι η προαναφερθείσα υπουργική απόφασης προέβλεπε την προσμέτρηση της πραγματικής προϋπηρεσίας.

3.Έγινε ερώτημα για τις περιφέρειες των τμημάτων ένταξης που αναφέρονται στο νέο ΠΔ 79. Σύμφωνα με τον ίδιο η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τη φοίτηση των μαθητών σε τμήματα ένταξης του νηπιαγωγείου όπου υπάρχει μικρός αριθμός ιδρυμένων Τ.Ε. σε σχέση με τα δημοτικά. Θα δίνεται η δυνατότητα να μετακινείται μαθητής σε νηπιαγωγείο εκτός των ορίων κατοικίας του, σε νηπιαγωγείο όπου θα λειτουργεί Τ.Ε., ώστε να υποστηριχθεί κατάλληλα. Η απόφαση θα λαμβάνεται από τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης .

4.Σύστημα διορισμών και προσλήψεων: Αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2018. Εξετάζονται διάφορα σενάρια για το σύστημα το οποίο θα αφορά τον τρόπο για μόνιμο διορισμό και για πρόσληψη αναπληρωτών με ενιαίο τρόπο τόσο για τη Γενική Εκπαίδευση όσο και για την ΕΑΕ. Προσανατολίζονται στη δημιουργία ενός συστήματος με την εποπτεία του ΑΣΕΠ που θα αξιοποιεί ακαδημαϊκά προσόντα του εκπαιδευτικού, προϋπηρεσία και κοινωνικά κριτήρια με τρόπο που δε θα κριθεί αντισυνταγματικός και χωρίς να υπάρχει σημαντική διαφορά στη μοριοδότηση του ενός κριτηρίου έναντι του άλλου. Αναφορικά με την προϋπηρεσία θα υπάρχει ανώτατο όριο για τη μοριοδότησής της («ταβάνι»).

5.Παιδαγωγική επάρκεια: Σε προσεχές νομοσχέδιο αναμένεται να συμπεριληφθεί η πρόταση του ΙΕΠ σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια των λεγόμενων καθηγητικών σχολών. Πέραν της σχετικής πρότασης του ΙΕΠ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει έμμεση αναγνώρισή της μέσω της εργασιακής εμπειρίας ενός αριθμού ετών που ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί. Δηλαδή, για όσους ήδη έχουν εργαστεί δε θα απαιτείται κάποιο πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Με το ίδιο σκεπτικό θα υπάρξει κατοχύρωση και των αποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

6.Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: Σύμφωνα με τον κο Κασσιανό τα ΚΕΣΥ, που προβλέπεται να απορροφήσουν τα ΚΕΔΔΥ, θα διαθέτουν περισσότερες οργανικές θέσεις για να ανταπεξέλθουν στον νέο τους ρόλο. Ως προς τη λειτουργία τους ανέφερε ότι θα είναι σε συνεργασία με ειδική ομάδα που θα συστήνεται εντός κάθε σχολικής μονάδας και η οποία θα αποτελείται από τον διευθυντή ή υποδιευθυντή, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και τον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή που χρήζει εκπαιδευτικής παρέμβασης. Θα προβλέπεται πρώτα εφαρμογή βραχύχρονης εκπαιδευτικής παρέμβασης για τον μαθητή και εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση θα ακολουθεί αίτημα αξιολόγησης προς το ΚΕΣΥ. Αυτό δεν αποκλείει το δικαίωμα του γονιού να αιτηθεί εξέταση με δική του πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΣΥ θα έρχεται σε επικοινωνία με την ομάδα της σχολικής μονάδας και μετά θα προχωρά σε γνωμάτευση. Οι ΕΔΕΑΥ θα συνεχίσουν να λειτουργούν καθώς είχαν θετική αποδοχή και αύξησαν την εξωστρέφεια των ειδικών σχολείων προς τις άλλες σχολικές μονάδες. Θα προβλέπεται υποχρεωτική συνεργασία τους με τα ΚΕΣΥ. Για τις γνωματεύσεις από τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα θα τεθούν κριτήρια ,όπως η ύπαρξη εκπαιδευτικού προκειμένου αυτές να είναι έγκυρες. Θα υπάρξει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για την κατοχύρωση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΕΣΥ και των ΙΠΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου