Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 49 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 24 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 33 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(17) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(16) - 38(36 + 2) Ε.Β.Π. ΚΑΙ 9(6+3) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/49-24-33-17-16-3836-2-963-25-2017-18.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2017-18_72.html
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25_14.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_754.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_273.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4-30-1-3-3.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/5-25.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_6.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.ΚΑΙ 5 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-5.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) - 3 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 8 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/2-30-1-1-3-3-8-25.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 8 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/8-25.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-25_17.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/23_21.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/25_22.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-25_28.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/25_61.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. - 5 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/2-1-30-5-3.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/30_21.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ29- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/29.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/blog-post_569.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/25_9.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. - 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ29) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-30-1-25-1-29-1.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ28- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/28.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ29- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/29.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_680.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_153.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου