Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

"Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών Σ.Μ.Ε.Α.Ε." - Τροποποίηση Υ.Α.


Τροποποίηση Υ.Α. με αριθμό πρωτ. 160043/Δ3/17 "Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας Οδηγών αυτοκινήτων και Συνοδών μαθητών Σ.Μ.Ε.Α.Ε." -
ΥΠΠΕΘ 7155/Δ3/18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου