Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Κ.Υ.Α. για αποϊδρυματοποίηση: Το πολυετές αίτημα του αναπηρικού κινήματος παίρνει σάρκα και οστά


ΚΥΑ για αποϊδρυματοποίηση: Το πολυετές αίτημα του αναπηρικού κινήματος παίρνει σάρκα και οστά

Το πάνδημο, πολυετές αίτημα του αναπηρικού κινήματος παίρνει σάρκα και οστά: υπεγράφη ΚΥΑ για αποϊδρυματοποίηση που αφορά στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, τα οποία ορίζονται οι φορείς υλοποίησης για να δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας, ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής αναδοχής και μονάδας βραχείας υποδομής ΑμεΑ.
Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι η αποασυλοποίηση είναι πρωτίστως κίνημα χειραφέτησης και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάθε άνθρωπος να αποφασίζει για το που και με ποιόν θα ζήσει χωρίς αυτό να του επιβάλλεται από απρόσωπες και συχνά απάνθρωπες διαδικασίες. Χρειάζονται δομές προστατευόμενης διαβίωσης, ανεξάρτητης διαβίωσης, να θεσπιστεί επιτέλους ο προσωπικός βοηθός- σε ένα πλαίσιο υποστηριζόμενο και επιστημονικό, μέσα στην κοινότητα και όχι σε συνθήκες εγκλεισμού. Χρειάζεται μεγάλη και σοβαρή προετοιμασία και συχνή αξιολόγηση, ώστε να μην βρεθούν άνθρωποι στο δρόμο.
Με στόχο και πρόγραμμα πρέπει να στηριχθεί το άτομο με αναπηρία και η οικογένειά του, μέσα στην κοινότητα, με προοπτική επανένταξης, εκπαίδευσης, στήριξης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό άλλωστε το επιβάλλει και το επιτάσσει και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ειδικά το άρθρο 19 για την Ανεξάρτητη Διαβίωση:
Τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να αποτελούν μέλη της κοινότητας
Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ΑμεΑ να ζουν στην κοινότητα, με ίσες επιλογές με τους άλλους, και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι:
(α) τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τόπο διαμονής και που και με ποιόν ζουν σε ίση βάση με τους άλλους και δεν υποχρεούνται να ζουν σε συγκεκριμένο καθεστώς διαμονής,
(β) τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ' οίκον, υπηρεσιών στον τόπο διαμονής τους και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην κοινότητα, και για την πρόληψη της απομόνωσης ή αποκλεισμού από την κοινότητα,
(γ) υπηρεσίες της κοινότητας και εγκαταστάσεις για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι διαθέσιμες σε ίση βάση με τους άλλους στα ΑμεΑ και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους).
Το κείμενο της ΚΥΑ μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ.
Η ΕΣΑμεΑ και οι φορείς της θα παρακολουθούν το νέο πρόγραμμα και θα παρέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν άτομα με αναπηρία που να ζουν σε κατάσταση κοινωνικού εγκλεισμού σε ιδρύματα ή στα σπίτια τους. Το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, είναι μόνο ένα, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς ξεχασμένα από Θεό και άνθρωπο είναι χιλιάδες παιδιά και ενήλικες με αναπηρία που διαβιούν σε απαράδεκτα κλειστά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αγωνίζεται χρόνια για την ανάδειξή του σε ζήτημα πρώτης γραμμής για τη χώρα - αυτή η ντροπή πρέπει να κλείσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου