Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη 5 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 18 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 16 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 30 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου