Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόσληψη 32 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 5 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) & 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Γενικά Σχολεία και απόλυση λόγω παραίτησης 3(1+2) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ30 ΚΕΔΔΥ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΕ25 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕ25 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου