Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Αποσύρθηκε το mail του Υπουργείου με την δυσμενή αλλαγή στην Αιμοδοτική Άδεια των αναπληρωτών
Νέο mail προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης εστάλη σήμερα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο ουσιαστικά αποσύρεται το προηγούμενο mail με περιεχόμενο τις προβλέψεις του άρθρου 68 του νόμου 4554/2018 ...«Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας».

Ελπίζουμε από τούδε και στο εξής να εφαρμόζεται από τους αρμοδίους, όσον αφορά στην Αιμοδοτική Άδεια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η  εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ. αρ. Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014, σύμφωνα με την οποία οι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται να απουσιάσουν από το σχολείο τους πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα τους σύμβασής τους.

Βασίλης Βούγιας

Δείτε το νέο mail


Καλημέρα σας,

 Το παρακάτω email εστάλη εκ παραδρομής και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Τομέας Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Το mail

ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΩΝ

 Καλημέρα,

 Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-07-2018 (Ν.4554/2018) – Άρθρο 68, που αφορά τη χορήγηση αιμοδοτικών αδειών στους εκπ/κους (άρθρο 68) για τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Άρθρο 68
«Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας. »

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Τομέας Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι

Δείτε την παρέμβασή μας επί του θέματος -  http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/blog-post_799.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου