Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Απόλυση λόγω αποχώρησης 1 ΠΕ25 σε Γενικό Σχολείο - Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόσληψη 1 ΠΕ25 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πρόσληψη 1 ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.


 Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

 Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου