Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Κατανομή 84, από τις 1.200, θέσεων Νοσηλευτών, Φυσικ/τών, Βοηθών, Διοικητικών κ.α, σε ΑμεΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους, κ.α, σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας


Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 (ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κ.α),και κατανομή των θέσεων αυτών.

Καθορίστηκε ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998(ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κ.α), σε ογδόντα τέσσερις (84).

Βασίλης Βούγιας
ΦΕΚ B 5344 - 28.11.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.11.2018 Σελίδες 8 (63415 - 63422)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου