Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Δημόσια Πρόσκληση - Research and Innovation Strategiew for Smart Specialization - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategiew for Smart Specialization - RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου