Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Σημαντική Ενημέρωση για τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ., για τον Κανονισμό Λειτουργίας και τα ΚαθηκοντολόγιαΣύμφωνα με προ ολίγου πληροφόρηση από το Υπουργείο Παιδείας, 5 σημαντικά σημεία:Α.- Εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ. 3 Υπουργικές Αποφάσεις:

1.   Μια Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και εκκίνησης της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ..
2.    Μια με την μεταφορά των Οργανικών Θέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα Κ.Ε.Σ.Υ. και
3.    Μια με τη μεταφορά των Οργανικών Θέσεων του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Β.- Όσον αφορά στα καινούργια Κ.Ε.Σ.Υ. η διευθέτηση ύπαρξης χώρου θα γίνει από τον Προϊστάμενο Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών.

Γ.- Από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα εξασφαλισθεί ο εξοπλισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος θα περιλαμβάνει:
·         1ον.- Ηλεκτρονικό εξοπλισμό και
·         2ον.- Αξιολογικά εργαλεία, τα οποία θα έχουν να κάνουν με το WISC-V, το  VAIS-IV και το WPPSI-III και για τα οποία θα υπάρξει Επιμόρφωση.

Δ.- Θα καταρτισθούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα επεξεργασθούν:
·         1ον.- Την προτυποποίηση των Διαδικασιών των Κ.Ε.Σ.Υ. και
·         2ον.- Τα Πρωτόκολλα συνεργασιών του Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Σχολικές Μονάδες, τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. κ.α..

Ε.- Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και τα Καθηκοντολόγια των εκπαιδευτικών και των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) των Κ.Ε.Σ.Υ., τα χειρίστηκαν και τα κατήρτισαν οι Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κατά το Υπουργείο δεν θα έχουν εκπλήξεις καθότι θα είναι διασυνδεδεμένα με τον νόμο των Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος είναι, πάντα κατά το Υπουργείο,  αρκετά λεπτομερειακός και αναλυτικός.
 
 Αυτή τη στιγμή δε,  βρίσκονται για διευθέτηση στη Νομική υπηρεσία και εντός ολίγων ημερών θα δημοσιευθούν με Υπουργική Απόφαση, χωρίς φυσικά να δοθούν σε Διαβούλευση όπως τόσο καιρό, ματαίως τελικά, αναμέναμε.

Να επισημάνω πως μετά από αυτή την εξέλιξη, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα πρέπει να απαντήσει στα θεσμικά μας όργανα σε 3 ερωτήματα: 

·         1ον.- Ποιοί επεξεργάσθηκαν από πλευράς ΥΠ.Π.Ε.Θ. τα καθηκοντολόγια μας, αλλά και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ..
·         2ον.- Αν συμμετείχαν στην επεξεργασία εκπρόσωποι μας και αν ναι ποιοί και αν όχι γιατί δεν συμμετείχαν και
·         3ον.- Για ποιό λόγο δεν εδόθησαν σε Διαβούλευση τόσο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του Θεσμού των Κ.Ε.Σ.Υ., θέματα.

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου