Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους για τη διαμόρφωση των κριτηρίων διορισμού σε σχέση με τους επικείμενους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                             
                                                                               
                                                                                                              ΑΘΗΝΑ, 26/11/2018
                                                                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 200
                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                          -Τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη τους

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

            Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με την παρούσα πρόσκλησή της καλεί όλους τους Περιφερειακούς Συλλόγους να ανταποκριθούν άμεσα  και να προγραμματίσουν είτε τη σύγκληση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων είτε τη συγκέντρωση των μελών τους και τη σύσταση ομάδων εργασίας, προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση το ζήτημα των κριτηρίων σε σχέση με τους επικειμένους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή για το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π.
 Οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τους τοπικούς Περιφερειακούς Συλλόγους θα κατατεθούν από τους Προέδρους των Συλλόγων στη Σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου (θα ακολουθήσει σύντομα σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τον ακριβή χρόνο και τόπο διεξαγωγής της) προκειμένου να παρθεί μια συλλογική απόφαση για το μείζον αυτό ζήτημα που θα βασίζεται σε καταστατικές και δημοκρατικές διαδικασίες.
Επισημαίνουμε ότι η Ομοσπονδία έχει ήδη διαμορφώσει μετά από το πρόσφατο Δ.Σ. τους βασικούς άξονες των κριτηρίων για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς ζητά όμως και τις προτάσεις από τη βάση της και από τα μέλη της ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συναίνεση και σύγκλιση.
            Καλούμαστε λοιπόν όλοι μας να συμμετέχουμε μαζικά στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας ώστε η διαμόρφωση της πρότασης που θα υποβληθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Π.Ε.Θ. να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική και συλλογική.
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου