Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Το Υπουργείο καλεί σε υποβολή αίτησης για την Ενισχυτική Διδασκαλία εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06

 
Καλούμε  τους  υποψήφιους  εκπαιδευτικούς  των  κλάδων  ΠΕ02,  ΠΕ03,  ΠΕ04.01,  ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι  είναι εγγεγραμμένοι στους  κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών  γενικής  εκπαίδευσης,  σχολικού  έτους  2018 - 2019,  και  επιθυμούν  να  απασχοληθούν  ως διδάσκοντες  στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με αμοιβές  που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και  ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών , να  υποβάλουν την  ηλεκτρονική  αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ ) από  3  Δεκεμβρίου 201 8 έως και 6  Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου