Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Όλα για τις άδειες που δικαιούνται Μόνιμοι και ΑναπληρωτέςΕπιμέλεια Βασίλης Βούγιας

 • H ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
 •    ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, των Αιρετών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά Χρήστου Καπόνη & Βύρωνα Κουτσώνη - http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/02/blog-post_604.html
                         
 • ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN Ή ΑΥΤΙΣΜΟ Ή ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Ή ΧΡΗΖΕΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/down.html
Επίσης: Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα
διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλε-
πόμενης από τις ισχύουσες διτάξεις,
η οποία είναι αμειβόμενη
και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής
διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την
εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοού-
νται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1386).
 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ Ή ΛΟΧΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/11/blog-post_641.html
 
 • ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π., ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/01/blog-post_985.html
 • Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/06/2017-2018_15.html
 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠ, ΑΠΟ ΕΔΩ; http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/05/blog-post_24.html
 • Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.: "Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών(τέκνου έως 6 ετών) του άρθρου 50 του Ν.4075/2012", από εδώ:http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/02/6-50-40752012.html
 • Ανώτατο χρονικό όριο άδειας άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών...Η Γμωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/02/6.html
 • Μειωμένο διδακτικό ωράριο κατά δύο ώρες δικαιούνται μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν παιδιά έως δυο ετών - Παράθεση Νομοθεσίας-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_504.html
 •  "Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας» - Διατάξεις άρθρων 44-46 του ν. 4488/2017 Α΄137-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/44-46-44882017-137.html
 • Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για την Ειδική Γονική Άδεια 10 ημερών λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών σε αναπληρωτές-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10.html
 •  Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/blog-post_794.html

 • Χορήγηση κανονικής άδειας σε εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν με απόσπαση σε Δ/νσεις Εκπ/σης, Φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ.λ.π., έως τις 31 Αυγούστου-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/31.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου