Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Απόλυση Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο λόγω μετακίνησης μαθητή, προκειμένου να προσληφθεί σε άλλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ


 "Απολύουμε από 26/11/2018 την παρακάτω προσωρινή αναπληρώτρια ΕΒΠ προκειμένου να προσληφθεί σε διαφορετικό  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ,  λόγω  μετακίνησης  του  μαθητή  για  τον οποίο  είχε  αρχικά  προσληφθεί  ως  βοηθητικό  προσωπικό"

Απόλυση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για το σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5030593, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου