Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Από 01/01/2019 η έναρξη ισχύος της διαδικασίας χορήγησης και αποζημίωσης υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ


Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μόνο ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διαδικασίας χορήγησης και αποζημίωσης υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους  του ΕΟΠΥΥ, η οποία μετατίθεται την 1η Ιανουαρίου 2019
 
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 90661/18 :Τροποποίηση (3η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15-6-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου