Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Παρουσίαση έρευνας για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ και Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας - Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018


Τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών και των εκροών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα την περίοδο 2007 – 2016.
Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) και το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της ερευνητικής τους συνεργασίας, πραγματοποιούν την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. στον πολυχώρο «Αθηναΐς» (Καστοριάς 34, Αθήνα) παρουσίαση έρευνας αφιερωμένης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, με τίτλο «Τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών & των εκροών της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στην Ελλάδα την περίοδο 2007 - 2016».
Η έρευνα αποσκοπεί στην από κοινού ανάδειξη των διακρίσεων/ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην ειδική αγωγή, στην εκπαίδευση και στην εργασία, καθώς και των στρατηγικών που απαιτείται να υιοθετηθούν για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση του δευτέρου μέρους της συνολικής ερευνητικής εργασίας με τίτλο «ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: διακρίσεις και ανισότητες» θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία για τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών και των εκροών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την περίοδο 2007 – 2016 καθώς και μεθοδολογικές και ερευνητι-κές επεξεργασίες της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Υπουργείου Παιδείας.
Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί ευρεία συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την ποιοτική διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπη-ρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, μετά τις εισαγωγικές ερευνητικές παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση με αντικείμενο το ρόλο των δημόσιων πολιτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δύο στρογγυλές τράπεζες διαλόγου με θεματικά αντικείμενα α) Στρατηγικές, Πρακτικές και Παρεμβάσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και β) Ετοιμότητα του Εκπαιδευτικού Συστήματος – Ευρωπαϊκή Εμπειρία – Προοπτικές σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και την Ένταξη.
Εισηγητές των θεμάτων θα είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και του επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας καθώς και αντιπρόσωποι συλλογικοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

H εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω live streaming από την ιστοσελίδα www.kanep-gsee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου