Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Σχετικά με τα μόρια των μεταταχθέντων στην Α/θμια Εκπαίδευση για τη διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά


Τοποθετήσεις μεταταχθέντων στην Α/θμια εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου