Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Πρόσληψη 6 Ε.Ε.Π. & 3 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 5 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(4) + Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και Ανακληση πρόσληψης 1 Π.Ε.(30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 7 Ε.Β.Π. & 9 Σχολ. Νοηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Παραίτηση και Ανάκληση Πρόλσηψης 3 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και Ανάκληση - Παραίτηση 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.


 Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου