Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΥΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.-28/5/2015

Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 28/5/2015, στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 1ο : «Γνωμοδότηση επί συνάφειας μεταπτυχιακών  τίτλων σπουδών  μελών Ε.Ε.Π»
Θέμα 2ο : «Γνωμοδότηση επί αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μελών Ε.Ε.Π.»
Θέμα 3ο : «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού Έργου με αμοιβή μέλους Ε.Ε.Π.»
Θέμα 4ο : «Αποδέσμευση  μέλους Ε.Β.Π. για μετάταξη»
Θέμα 5ο : «Αίτηση θεραπείας  σχετικά με τις Μεταθέσεις Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 2015»


Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.):

Όσον αφορά στο Θέμα 1ο :
 Aναγνώρισε τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων τριών(3) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) (1ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, 1 ΠΕ21 Λογοθεραπευτών, 1 ΠΕ23 Ψυχολόγων).

Όσον αφορά στο Θέμα 2ο :
Aναγνώρισε προϋπηρεσία ως δημόσια εκπαιδευτική δύο(2) μελών Ε.Ε.Π.(1 ΠΕ29 Εργοθεραπευτών,1  ΠΕ23 Ψυχολόγων) και ενός(1) μέλους ΔΕ 01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
 Αποφάνθηκε αρνητικά στην ένσταση για αναγνώριση προϋπηρεσίας ως δημόσιας εκπαιδευτικής ενός(1) μέλους Ε.Ε.Π.(1 ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών), καθόσον η εν λόγω προϋπηρεσία δεν αποκτήθηκε με την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού και επίσης αρνητικά όσον αφορά στην  επανεξέταση της αίτησης ενός(1) μέλους Ε.Ε.Π.(1 ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών) και θετικά στην ανάκληση της προϋπηρεσίας του ιδίου μέλους Ε.Ε.Π. λόγω νέων στοιχείων που προσκομήθηκαν από Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) και τα οποία κατέδειξαν πως η προϋπηρεσία αυτή είχε  προηγηθεί της κτήσης  πτυχίου του μέλους Ε.Ε.Π.

Όσον αφορά στο Θέμα 3ο :
Χορήγησε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε ένα(1) μέλος Ε.Ε.Π.(1 ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών)

Όσον αφορά στο Θέμα 4ο :
Αποδέσμευσε ένα(1) μέλος  ΔΕ 01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.),  για μετάταξη του σε θέση Διοικητικού Υπαλλήλου σε σχολική μονάδα, χωρίς μεταφορά πίστωσης.

Όσον αφορά στο Θέμα 5ο :
Αποφάνθηκε αρνητικά επί της αίτησης θεραπείας ενός(1) μέλους Ε.Ε.Π.(1 ΠΕ26  Λογοθεραπευτών) για την αίτηση μετάθεσής του, εφόσον το κενό που το ενδιέφερε προέκυψε με το πέρας των αιτήσεων των μεταθέσεων.

Βασίλης Βούγιας
Δημήτρης Παπαευθυμίου

Αιρετοί του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου