Τρίτη 26 Μαΐου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για θέσεις Προϊσταμένων Διοικ. & Οικονομ. Υποστήριξης Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και Τμημάτων Διοικ. Θεμάτων Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας - Ευρυτανίας - Εύβοιας - Βοιωτίας - Φωκίδας


 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ΕΔΩ

 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας  ΕΔΩ
  
Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας ΕΔΩ 

 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας ΕΔΩ 

Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ΕΔΩ 

Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου