Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/15

 
Άρθρο 7, παρ. 1 :Επέκταση των δικαιωμάτων των διοικουμένων
Άρθρο 12: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών - Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών
Άρθρο 13: Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου – Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων Δημοσίου
Άρθρο 24: Θέματα Εθνικού Τυπογραφείου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/ΟΙΚ.16414/27-5-15 ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου