Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜΑθήνα, 21 Μαϊου 2015


Δελτίο Τύπου

Ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής απογραφής προστατευόμενων μελών (συζύγων και τέκνων) και την απόδοση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Η ηλεκτρονική απογραφή δεν απαιτεί τη φυσική προσέλευση των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και βάζει τέλος στο φαινόμενο της ταλαιπωρίας χιλιάδων ασφαλισμένων.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους-Συνταξιούχους / Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων.

Στην ίδια ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχονται διευκρινίσεις και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης των χρηστών.ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ     

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες θέτει σε εφαρμογή για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του δυο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:


  • Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων.
  • Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας.
Βασικός στόχος είναι να μην απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Μέσω των Υπηρεσιών αυτών:
  • "Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων", παρέχεται η δυνατότητα απογραφής (απόδοση Αριθμού Μητρώου ασφαλισμένου ΑΜΑ) των έμμεσα ασφαλισμένων (σύζυγος και τέκνα) που είναι ήδη καταχωρημένα στο Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας, με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (Ηλεκτρονική θεώρηση Βιβλιαρίου Υγείας).


  • "Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας" παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης στον ασφαλισμένο για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου των μελών του (σύζυγος και τέκνα) που είναι ήδη καταχωρημένα στο Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας και την παράλληλη απόδοση της Ασφαλιστικής Ικανότητας.
Για την πρόσβαση στις ανωτέρω Υπηρεσίες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η πιστοποίηση του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/apografi_melwn.cfm

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 49/2014 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΑΠΟ ΕΔΩ http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_49_2014.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου