Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης & Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 
Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου  

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων α) των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων β) των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου