Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ, ΠΕΜΠΤΗ 28/5/2015, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Η συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/05/2015 στο κτίριο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., θα έχει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
 
 Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : «Γνωμοδότηση επί συνάφειας μεταπτυχιακών  τίτλων σπουδών  μελών Ε.Ε.Π»
Θέμα 2ο : «Γνωμοδότηση επί αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μελών Ε.Ε.Π.»
Θέμα 3ο : «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού Έργου με αμοιβή μέλους Ε.Ε.Π.»
Θέμα 4ο : «Αποδέσμευση  μέλους Ε.Β.Π. για μετάταξη»
Θέμα 5ο : «Αίτηση θεραπείας  σχετικά με τις Μεταθέσεις Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 2015»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου