Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

"...Να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία μας στους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης..."...Επιστολή του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής(Σ.Α.Τ.Ε.Α.) στον Υπουργό Παιδείας
Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών

Ειδικής Αγωγής
Ανθίμου Γαζή 171Δ
Τ.Κ.38221
Βόλος
τηλ: 6947948418

Προς
κ. Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας
     και Θρησκευμάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά
κ. Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Τάσο Κουράκη

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες κάποιων πολύ αρνητικών πληροφοριών ως προς την προσμέτρηση ή μη της προϋπηρεσίας μας στους πίνακες της γενικές αγωγής. Συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε ότι προτίθεται το ΥΠΟΠΑΙΘ να μην προσμετρήσει την προϋπηρεσία μας στους πίνακες της γενικής αγωγής με την αιτιολογία πως προσφέρθηκε στις δομές Ειδικής Εκπαίδευσης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ συστήματος Παιδείας.

Σας παραθέτουμε λοιπόν το απόσπασμα της εγκυκλίου «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄)» όπως αυτή συντάσσεται και ανακοινώνεται κάθε χρόνο όπου στο «Κεφάλαιο Β: Προϋπηρεσία που προσμετράται στου πίνακες», αναφέρεται πως:
1. Στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008 και του άρθρου 6 του ν. 3848/2010, της παρ.9β του αρθρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α΄) και της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α΄) ορίζεται η προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
«34. α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
«β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από: i) το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»
Μάλιστα, η ίδια εγκύκλιος ορίζει πως οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής μπορούν να προσληφθούν στις δομές ειδικής αγωγής ελλείψει εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Άρα αναγνωρίζει το αυτονόητο, πως οι δομές ειδικής αγωγής ανήκουν στο ΔΗΜΟΣΙΟ σύστημα Παιδείας της χώρας άρα οι προϋπηρεσία σε αυτές της δομές ΠΡΕΠΕΙ να προσμετράται στους πίνακες αναπληρωτών γενικής αγωγής (καθώς τους καλεί να δηλώσουν πως επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές).
Ως Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής θεωρούμε πως όσοι εργάζονται στην Ειδική Εκπαίδευση εργάζονται με μαθητές, με παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης και άρα είμαστε εκπαιδευτικοί που εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές αποκτούμε εμπειρία και προϋπηρεσία στην εκπαίδευση μαθητών. Πώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένταξη και συνεκπαίδευση όταν το ίδιο το ΥΠΟΠΑΙΘ θεωρεί πως οι εκπαιδευτικοί της ΕΕ δεν είναι εκπαιδευτικοί;
            Απαιτούμε να δοθεί ένα τέλος στην φημολογία και να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία μας στους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης όπως συμβαίνει ΜΕ ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις δομές του ΔΗΜΟΣΙΟΥ συστήματος Παιδείας με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους καθηγητές της γενικής αγωγής. Οτιδήποτε άλλο θα είναι έμμεση υποτίμηση της προσφοράς μας στον ευαίσθητο και παραμελημένο επί σειρά ετών τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η οποία ανήκει στην Δημόσια Εκπαίδευση

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Ε.Α.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου