Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)...Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

         Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχει ως σκοπό την προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναλαμβάνει δραστηριότητες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.
         Η αξιολόγηση γίνεται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η οποία εκδίδει γνωμάτευση με τον ορισμό, περιγραφή της δυσκολίας που έχει ο μαθητής και συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή.
         Προτείνεται το σχολικό πλαίσιο (Ειδικό σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Ενισχυτική Διδασκαλία) και ένα Εκπαιδευτικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) για τον εκπαιδευτικό, στο οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του μαθητή.
         Η Γνωμάτευση εκδίδεται στους γονείς, στο σχολείο. Ο Διευθυντής ενημερώνει όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού, για τον τρόπο παρέμβασης, (τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις δυσκολίες- ικανότητες του παιδιού), Τα στοιχεία είναι απόρρητα.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

         Ν. 3699/2008 θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής, εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.
         Άτομα με Νοητική Ανεπάρκεια, ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες), ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας, προβλήματα λόγου και ομιλίας, ειδικές δυσκολίες στη μάθηση όπως Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό κι άλλες Διαταραχές Ανάπτυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

         Ενδοσχολική παρέμβαση. Ο εκπαιδευτικός εντοπίζει το πρόβλημα, τρόποι αντιμετώπισης   με την βοήθεια οικογένεια (εμπλοκή, αρωγή)
         Συντάσσει παιδαγωγική έκθεση
         Ενημέρωση Διευθυντή &Συλλόγου Διδασκόντων και ο Εκπαιδευτικός του ΤΕ όπου υπάρχει (πρακτικό Παιδαγωγικής Συνεδρίας- αναφορά από εκπαιδευτικό των ενδείξεων –συζήτηση- κοινή αντιμετώπιση μέσα στη σχολική μονάδα).
         Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής (τηλεφωνικά)
         Αν δεν επιτευχθεί η αναμενόμενη αλλαγή, καλείται ο Σύμβουλος και μαζί με τον Εκπαιδευτικό και του  ΤΕ- σχεδιάζεται Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης και εφαρμόζεται για 1-2 μήνες.
         Αν παρόλα αυτά δεν επιτευχθεί ο στόχος του Β.Π.Π., σε συνεργασία με το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, εισηγείται με πρότασή του την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
         Σε περιπτώσεις διαταραχών, αυτισμός, προκλητική εναντιωματική συμπεριφορά με συνέπειες στο παιδαγωγικό &μαθησιακό επίπεδο καλούνται ΑΜΕΣΑ οι Σύμβουλοι Γενικής και Ειδικής Αγωγής.ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

         Ο Γονέας  ή ο κηδεμόνας (σε περίπτωση Διαζυγίου εκείνος που έχει την επιμέλεια) μπορεί να υποβάλλει αίτημα αξιολόγησης.
         Κοινωνικός Λειτουργός κλείνει τηλεφωνικά το ρ/ν. Ζητά από τον γονέα το  βιβλιάριο υγείας του μαθητή, (ιατρικές γνωματεύσεις, νοσηλείες, βεβαιώσεις από συνεργασίες με Ειδικότητες αν υπάρχουν.
         Α΄μέρος αξιολόγησης  Γνωριμία με τον γονέα – Προσδιορισμός του Αιτήματος
         Συμφωνητικό συνεργασίας (επαγγελματική σχέση- ο Κοινωνικός Λειτουργός διαμεσολαβητής σχολείου- οικογένειας (αποδοχή, κατανόηση των δυσκολιών ενημερώνει για την πορεία αξιολόγησης )
         Συλλογή πληροφοριών με μεθοδολογία- εργαλείο  χρησιμοποιεί την συνέντευξη , παρατήρηση .(Κοινωνικό Ιστορικό της οικογένειας)
         Μπορεί να προκύψει  κι άλλο αίτημα ή τελικά να ξεκαθαριστεί ότι δεν έχει αίτημα για το παιδί του.
         Συνεργασία με το σχολείο. Περιγραφική Έκθεση μαθησιακών δυνατοτήτων.
         Ανάλογα με τις αδυναμίες του παιδιού, την  συμπτωματολογία  και τα ευρήματα από την αξιολόγηση  μέσω των διαγνωστικών εργαλείων του Ψυχολόγου, του Εκπαιδευτικού και του Λογοθεραπευτή (όπου χρειαστεί), συστήνεται η υποομάδα των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με το παιδί και συνεδριάζουν λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση από το σχολείο, το Κοινωνικό Ιστορικό τα αποτελέσματα των test και το αίτημα της οικογένειας . Αν χρειαστεί γίνεται παραπομπή (Διαφοροδιάγνωση) σε Παιδοψυχίατρο, Παιδονευρολόγο, Αναπτυξιολόγο, για την ολοκλήρωση της εικόνας του παιδιού.
         Οι γονείς καλούνται και ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, υπογράφουν την γνωμάτευση (3 πρωτότυπα αντίγραφα). Προγραμματισμός.
         Υποστήριξη οικογένειας ή μαθητή. Ενημέρωση των δικαιωμάτων τους, διασύνδεση με την κοινότητα. Συνεργασία Κοινωνικού Λειτουργού με την Κοινότητα ( Συλλόγους, αθλητικά κέντρα, Εκκλησία, Νοσοκομείο, Δήμο, Ο.Α.Ε.Δ., ΚΕ.Π.Α., Εισαγγελία)..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου