Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
———
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ:  210-3442125, 210-3442333,
210-3442952,210-3442353,
210-3442268
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι,  21 – 5 – 2015
Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ
Φ.361.22/ 29 / 81443 /E3


ΠΡΟΣ:  1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλης της χώρας


Θέμα: « Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  »
ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
            Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά μία εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η 25η Μαΐου 2015 και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η 3η Ιουνίου 2015.
Επισημαίνουμε ότι ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου