Σάββατο 30 Μαΐου 2015

«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»...Σε Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις δαπάνες μετακίνησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

 
Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Tο νέο πλαίσιο θεσμοθετεί σε ενιαία βάση τις προϋποθέσεις μετακίνησης των λειτουργών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, περιγράφοντας αναλυτικά και με αντικειμενικό για όλους τρόπο τις αποζημιώσεις για τις δαπάνες μετακίνησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται ανισότητες και στρεβλώσεις, γεγονός που θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον, αποτρέποντας την καταστρατήγηση της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των λειτουργών και υπαλλήλων, μέσω της θέσπισης μεταγενέστερων νομοθετικών αποκλίσεων. 
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι όμοιες του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ν. 2685/1999), σχετικά με την καταβολή δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων, μεταθέσεων, τοποθετήσεων. 
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου οι πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους είναι μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://www.opengov.gr/minfin/?p=5137

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου