Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Σύσταση Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 21-5-2015
 Αρ. Πρωτ.: 069
ΠΡΟΣ :
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ:
– στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.
στα ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.

Κυρίες και Κύριοι Περιφερειακοί Διευθύντριες/ντές Εκπαίδευσης,
Κυρίες και Κύριοι Διευθύντριες/ντές Δ.Δ.Ε.,
Με το Ν. 4235/2015 (άρθρο 18) ανασυστάθηκαν οι Κλάδοι και οι Ειδικότητες των Εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν καταργηθεί με το Ν.4172/2013, οι οποίοι μπορούν να επανέλθουν σε οργανικές θέσεις στις Δ.Δ.Ε. που ανήκαν.
Με το Ν. 4327/2015 ανασυστάθηκαν οι Τομείς και οι Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. που είχαν καταργηθεί με το Ν. 4186/2013 (για την ακρίβεια, δεν ανασυστάθηκαν όλοι).
Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-16, την Απόφαση για το σε ποια από τα υφιστάμενα ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες αυτές θα την λάβουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Δ.Ε. (άρθρο 6, παρ. 2 Ν. 4327/2015).
Κυρίες και Κύριοι,
Σας ανατέθηκε να λύσετε ένα δύσκολο γρίφο, σε πολύ σύντομο χρόνο και χωρίς πρόβλεψη για θεσμικές διαδικασίες διαβούλευσης με τα σχολεία, οι οποίες θα σας βοηθούσαν στην λήψη της Απόφασής σας. Το έργο σας είναι δυσκολότερο για όσους από εσάς δεν προέρχεστε από την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και επομένως δεν είναι δυνατόν να γνωρίζετε τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων μας.
Επιπλέον, πρέπει να επιχειρήσετε με χειρουργική ακρίβεια την «ανάταξη του ασθενούς», δηλαδή των σχολείων της Τ.Ε.Ε. που υπέστησαν βαρύτατη «κάκωση» τα τελευταία δύο χρόνια, γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι από την απόφασή σας αυτή εξαρτώνται και οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν.

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση θα λειτουργήσετε ως «Περιφερειακοί Υπουργοί» και δεδομένης της έλλειψης χρόνου και θεσμικού πλαισίου για διαβούλευση, καταγράφουμε κάποιες γενικές θέσεις μας τις οποίες παρακαλούμε να λάβετε υπόψη για τη λήψη της Απόφασής σας:
α)      Αυτονόητο είναι ότι προτεραιότητα έχουν τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργούσαν οι Ειδικότητες πριν από την κατάργησή τους. Εκεί υπάρχουν τα εργαστήρια ή εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα Ε.Κ. Επιπλέον, η επιστροφή των συναδέλφων που επανέρχονται στο ίδιο σχολείο από το οποίο «εξορίστηκαν», αποτελεί και μια ηθική δικαίωσή τους.
β)      Ωστόσο, μετά τις καταργήσεις των Ειδικοτήτων, κάποια σχολεία (ιδιαίτερα όσα επλήγησαν από τις καταργήσεις) ζήτησαν και πήραν πολλές από τις νέες ειδικότητες του Ν. 4186/2013. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ισομερής κατανομή των ειδικοτήτων στα σχολεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, προκειμένου να μη δημιουργηθούν σχολεία «γίγαντες» δίπλα σε σχολεία «νάνους».
γ)      Να υπάρχει εύλογη χωροταξική διασπορά των ειδικοτήτων μέσα σε κάθε Δ.Δ.Ε.
δ)      Να προσφέρονται οι ειδικότητες σε σχολεία που λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο, όσο και σε εσπερινό ωράριο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι εργαζόμενοι μαθητές.
ε)      Να υπάρχει επιτυχής «μίξη» ειδικοτήτων που προτιμούν οι άρρενες μαθητές με αυτές που επιλέγουν τα κορίτσια, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία φύλων και να μην δημιουργηθούν ΕΠΑΛ «Αρρένων» και ΕΠΑΛ «Θηλέων».
στ)    Έστω και άτυπα, είναι χρήσιμο να ακούσετε και τις απόψεις των σχολικών μονάδων, έστω και σε επίπεδο Διευθυντών Σχολείων.
ζ)      Αν και ο Νόμος σας δίνει χρονικό περιθώριο για την λήψη της Απόφασής σας μέχρι τις 14 Ιουνίου (ένα μήνα από τη δημοσίευσή του), θεωρούμε απολύτως σκόπιμο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι τις 28 Μαΐου. Την ημέρα αυτή αρχίζει η τριήμερη προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Διευθυντών των σχολικών μονάδων, στην οποία νομίζουμε ότι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι συνάδελφοι που επιστρέφουν στα σχολεία μας.

Πάγια θέση μας ήταν και είναι να επιστρέψουν πίσω στα σχολεία τους τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές που εκδιώχθηκαν βίαια. Όσο παραμένουν κλειστά το ένα στα τέσσερα Τεχνικά Σχολεία της Χώρας (οι 106 ΕΠΑ.Σ. που κατάργησε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία), η αδικία δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.
Υπενθυμίζουμε ότι πολλές ΕΠΑ.Σ. λειτουργούσαν ως αυτοτελή σχολεία και με το κλείσιμό τους μεγάλες γεωγραφικές ενότητες δεν εξυπηρετούνται πλέον, ενώ σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες έχει αποκοπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχολείο της Τ.Ε.Ε.
Αλλά και όσες ΕΠΑ.Σ. συστεγάζονταν με ΕΠΑ.Λ. λειτουργούσαν σε διαφορετικό ωράριο, εξυπηρετώντας μαθητικό δυναμικό διαφορετικού «προφίλ», το οποίο (όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου) δεν «μεταφέρθηκε» στα εναπομείναντα ΕΠΑ.Λ.
Σε επόμενη χρονική στιγμή εντός του έτους και στα πλαίσια των προβλεπομένων διαδικασιών, θα πρέπει να εξετάσετε σοβαρά την επανίδρυση των σχολείων αυτών ως ΕΠΑ.Λ. και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχαν κατά τόπους, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης
ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου