Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

"Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στο σημείο μηδέν"...Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας(Π.Ο.Σ.Υ.Π.) σην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 Μαρούσι   22 - 0 5 - 2015
 Αρ. Πρωτ.:  21
 Προς: - Υπουργό Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  κ. Α. Μπαλτά
 - Αν. Υπουργό Παιδείας   κ. Α. Κουράκη                                  
 - Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  κ. Δ. Χασάπη
 - Μέλη μας

"Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στο σημείο μηδέν"Κοι Υπουργοί, Κε Γενικέ,

Στο  Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» που αφορούσε στην  εφαρμογή των πιο σκληρών μνημονιακών πολιτικών στο χώρο της οικονομίας, υπάρχει το άρθρο 82 σχετικά με τον χώρο της εκπαίδευσης, με το οποίο χιλιάδες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, είτε αναγκάστηκαν, για να αποφύγουν την διαθεσιμότητα, να μεταταχθούν υποχρεωτικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή σε θέσεις διοίκησης.
Με την διαδικασία αυτή η διοίκηση της εκπαίδευσης απόκτησε ένα πλήθος 650 περίπου υπαλλήλων που εδώ και δύο έτη υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, δίνοντας μια ανάσα στις υποστελεχωμένες αυτές δομές του Υπουργείου Παιδείας. Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες, στερούνται οργανισμού, ώστε διαχρονικά η κάθε πολιτική ηγεσία να εξυπηρετεί ρουσφετολογικά τις χιλιάδες αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
            Σήμερα μετά από 2 χρόνια, με την επανασύσταση των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και την επαναφορά των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα, ένας αριθμός περίπου 450 καθηγητών που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας και μετατάχθηκαν ως διοικητικοί υπάλληλοι όπως αναφέρουμε παραπάνω, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο εκπαιδευτικό τους έργο, αφήνοντας τη διοίκηση.
            Επίσης 200 με 250 εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις με τον Ν. 4172/2013, σύμφωνα με εξεταζόμενη πρόταση θα γυρίσουν υποχρεωτικά στην εκπαίδευση αν ανακληθούν οι μετατάξεις.
            Συνολικά λοιπόν ένας αριθμός περίπου 650 με 700 διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, σε σύνολο περίπου 2300, θα εγκαταλείψουν πιθανόν στο αμέσως προσεχές διάστημα τις παραπάνω υπηρεσίες. Επιπλέον σε αυτό τον αριθμό θα πρέπει να προστεθούν και 100 περίπου επικείμενες συνταξιοδοτήσεις διοικητικών υπαλλήλων.
            Την ίδια ώρα εκκρεμούν περίπου 600 ώριμες αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις με τις διαδικασίες του Ν. 1824/88 και για τις οποίες δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισής τους από το ΚΥΣΔΙΠ, ώστε να αντικατασταθούν άμεσα οι αποχωρούντες διοικητικοί προς την εκπαίδευση και να λειτουργήσουν εύρυθμα οι υπηρεσίες  μας, με μόνιμο προσωπικό και μάλιστα σε μία χρονική περίοδο όπου:
 1. Εκκρεμούν περίπου 5000 αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών τις οποίες πρέπει να διεκπεραιώσουν ως το τέλος Ιουνίου οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 2. Δεν έχει τεθεί κανένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των  μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών.
 3. Θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να γίνουν οι αιτήσεις πρόσληψης των χιλιάδων αναπληρωτών οι οποίες κατατίθενται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και οι διαδικασίες λύσης σύμβασης των χιλιάδων αναπληρωτών της φετινής σχολικής χρονιάς.
 4. Θα πρέπει να υποστηριχτούν και να διευθετηθούν όλες οι διοικητικές εργασίες (προσλήψεις, απολύσεις, μισθοδοσίες κ.ά) για την ολοκλήρωση όχι μόνο του ΚΠΓ του Μαΐου 2015, αλλά κατά μείζονα λόγο και των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ολοκληρώνονται εξεταστικά τον Ιούνιο αλλά διοικητικά στα μέσα Αυγούστου.
 5. Θα πρέπει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ορίζει ο νόμος, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να επικαιροποιήσουν, από φέτος για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον νόμο, τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων, των φροντιστηρίων και των ΚΕΚ, και μάλιστα με τρόπο ακόμη αδιευκρίνιστο και ασαφή από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αποτελώντας διοικητικό παράδοξο άλλοι φορείς να εκδίδουν την άδεια, αλλού να υπάρχει ο φάκελος και άλλος να τον επικαιροποιήσει. 
 6. Τέλος θα πρέπει το καλοκαίρι αυτό να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής των χιλιάδων στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και διευθύνσεων εκπαίδευσης με τις διαδικασίες του Ν.4327/2015 και να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής των προϊσταμένων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, με τις διαδικασίες του Ν.3839/2010.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι κατά πάγια εύλογη πρακτική, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, χρησιμοποιούν την άδειά τους τον μήνα Αύγουστο, καθώς δεν γνωρίζουν εάν η απόσπασή τους θα ανανεωθεί. Αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των υπηρεσιών και σε πολλές περιπτώσεις να δημιουργείται πρόβλημα με τον προγραμματισμό των αδειών των διοικητικών υπαλλήλων.

Για όλα τα ανωτέρω ζητάμε:
 • Την άμεση ολοκλήρωση, τουλάχιστον, των περίπου 600 ώριμων μετατάξεων εκπαιδευτικών του Ν.1824/88 (έχουν αποδεσμευτεί από τα οικεία υπηρεσιακά τους συμβούλια).
 • Τη συμμετοχή του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κατά προτεραιότητα στην όποια εθελοντική κινητικότητα υπάρξει στο Δημόσιο για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας και  σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όπως έχουν αποτυπωθεί σε πρόσφατο ερώτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Την εξαίρεση όλων των διοικητικών υπαλλήλων που έχουν μεταταχθεί σε Περιφερειακές Υπηρεσίες με τις υποχρεωτικές μετατάξεις του Ν.4172/13, διότι δεν συντρέχει κανένας λόγος από αυτούς που έχουν αναπτυχθεί για τις μετατάξεις στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιας και οι θέσεις διοίκησης που κατέλαβαν οι συνάδελφοι ήταν κενές θέσεις.
 • Την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για την έναρξη και ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών.
 • Την ολοκλήρωση, της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή των χιλιάδων αιτήσεων πρόσληψης  των αναπληρωτών, χωρίς  την ανάγκη της παρουσίας τους στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
 • Την νομοθετική σας πρωτοβουλία ώστε οι φορείς που εκδίδουν τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων να τις επικαιροποιούν κιόλας. Για την φετινή χρονιά οι υπηρεσίες του Υπουργείου να εκδώσουν σαφή και αναλυτική εγκύκλιο για όλες τις οφειλόμενες ενέργειες και να δοθεί παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015, ώστε να διευθετηθεί το θέμα με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 • Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που καθορίζει όλες τις διαδικασίες για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης και την χρονική τους επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο.
 • Την παρουσία από εδώ και πέρα και της Ομοσπονδίας των διοικητικών υπαλλήλων σε κάθε επιτροπή, αλλά και στην συγκεκριμένη που εξετάζει τις υποχρεωτικές μετατάξεις, ώστε με νηφαλιότητα να προτείνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις.
 • Την άμεση συγκρότηση επιτροπής για την επεξεργασία και έκδοση Οργανισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      
  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου