Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Πρόσληψη 2 Ε.Ε.Π.(ΠΕ23 και ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ.
Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 Πρόσληψη και τοποθέτηση-διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου