Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη 7 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 9 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ολοήμερα Δ.Σ. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 - Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 Πρόσληψη και τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Σχολικές Μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας - ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019

 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ23, για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου