Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Κατανέμονται 28 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, από το Υπουργείο Εσωτερικών


Κατανέμεται,  από  τον λογαριασμό  του  Υπουργείου Εσωτερικών που  τηρείται  στο Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  τον  τίτλο «Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι  των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  των  σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου