Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Από Ιανουάριο θα δικαιολογούνται απουσίες λόγω γρίπης - Διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας

Ως έναρξη εφαρμογής της Εγκυκλίου για τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης ορίζεται ο μήνας Ιανουάριος και με με νεότερη εγκύκλιο θα οριστεί η λήξη της, κατόπιν ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η οποία εστάλη σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας εγκύκλιο, με την οποία οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.

Β. Βούγιας

Δείτε την Εγκύκλιο των διευκρινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου