Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

"Διαμαρτυρία ενάντια στην αποδυνάμωση του ΕΟΠΥΥ" - Δελτίο Τύπου Ε.Σ.ΑμεΑ


Δελτίο Τύπου Ε.Σ.ΑμεΑ

Διαμαρτυρία ενάντια στην αποδυνάμωση του ΕΟΠΥΥ

Με επείγουσα επιστολή της η ΕΣΑμεΑ προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό διαμαρτύρεται για ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», που αφορούν σε διατάξεις οι οποίες περιορίζουν κατά πολύ τις αρμοδιότητες του ΕΟΠΥΥ.

Η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται για την συρρίκνωση αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου: στην ΗΔΙΚΑ περνούν οι περισσότερες «ψηφιακές» αρμοδιότητες, την εταιρεία του δημοσίου που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Συγκεκριμένα, όλα τα ψηφιακά αρχεία των ασθενών τα οποία μέχρι σήμερα διαχειριζόταν ο ΕΟΠΥΥ περνούν στον έλεγχο του υπουργείου Υγείας και από εκεί στην ΗΔΙΚΑ, η οποία και θα διαχειρίζεται πλήρως τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Όποιο στοιχείο σχετίζεται με τον ηλεκτρονικό φάκελο θα ελέγχεται και θα καταχωρείται από την ΗΔΙΚΑ, όπως τα φάρμακα, οι εξετάσεις κ.λπ. Αντίστοιχα και τα μητρώα των ασθενών, στα οποία εγγράφονται οι πάσχοντες ανά ασθένεια θα ελέγχονται επίσης από την ΗΔΙΚΑ. Γεγονός βέβαια που σημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ, από αγοραστής υπηρεσιών μετατρέπεται ουσιαστικά σε απλό διαχειριστή.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες αλλαγές, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιφέρουν περαιτέρω καθυστερήσεις σε πληρωμές παρόχων και σε εξυπηρετήσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Εντωμεταξύ η αρχική δημιουργία του ΕΟΠΥΥ προέβλεπε έναν αυτόνομο φορέα ο οποίος θα αγόραζε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα σε συμφέρουσες τιμές για τους ασφαλισμένους, δεδομένου ότι αποτελεί μονοπώλιο.

Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί ότι η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης θα αποδυναμώσει πλήρως τον μεγαλύτερο Οργανισμό Υγείας της χώρας, καθώς του αφαιρούνται όλες οι σημαντικές και βασικές αρμοδιότητες και αλλάζει το σκοπό για τον οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί.

Εκπροσωπώντας τους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις της χώρας, η ΕΣΑμεΑ ζητά την επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου