Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους - ΕγκύκλιοςΗ Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με Εγκύκλιό της μας γνωρίζει ότι για την χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2019έως 29/2/2020, έχει ήδη συνταχθεί και προωθείται διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται, ανάμεσα σε άλλα, ότι: 

"Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με την συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50)ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2018), είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και

 στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωσητουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος(2018),ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλλει τις  ελάχιστες  ασφαλιστικές  εισφορές  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του ν.4387/2016 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής,αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα." 

Β. Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου